CHÚ THÍCH HỘP TIN THÔNG BÁO

-“LKDT”: Thông báo của các lớp học dự bị và các lớp học bổ sung kiến thức. -“CD”: Thông báo của các lớp Cao đẳng. -“DHCQ”: Thông báo của Đại học. -“LT”: Thông báo Liên thông. -“VHVL”: Thông báo các lớp Vừa làm vừa học. -“TC”: Thông báo các lớp Trung cấp.

Liên kết hữu ích

 

TC Xem tất cả

14g30 ngày 18/11/2016: Học sinh các lớp Trung cấp Dược tập trung tại phòng Đào tạo bắt thăm thi thực hành Dược.

CD Xem tất cả

 14g30 ngày 18/11/2016: Học sinh các lớp Trung cấp Dược tập trung tại phòng Đào tạo bắt thăm thi thực hành Dược.

LT Xem tất cả

14g30 ngày 18/11/2016: Học sinh các lớp Trung cấp Dược tập trung tại phòng Đào tạo bắt thăm thi thực hành Dược.

DHCQ Xem tất cả

14g30 ngày 18/11/2016: Học sinh các lớp Trung cấp Dược tập trung tại phòng Đào tạo bắt thăm thi thực hành Dược.
© Bản quyền của IU cập nhật /06/2010. Phiên bản 1.0
Trang web hiển thị tốt nhất với độ phân giải 1024 x 768 trên trình duyệt Firefox
In trang này
Gửi email trang này
Thêm vào ưa thích

Số người đang Online: 1

Lượt truy cập: 9473